Vaalibudjettini

Pidämme Huolta, Että

  • * Hyvinvointi pidetään lähellä nokialaisia ja uutta hyvinvointikeskusta hyödynnetään mahdollisimman laajasti nokialaisten ja muiden lähialueella asuvien palveluiden tuottamisessa.
  • Hoitoon pääsee nopeasti ja yhteydenotto on helppoa sekä perinteisesti että sähköisesti.
  • Kaikenikäisten palvelut turvataan ja jokainen tavoitetaan.
  • Jatkossakin hoitoa saa omaan kotiin.
  • Hyvinvointi- ja terveyseroja kavennetaan määrätetoisesti.
  • Mielenterveydestä pidetään huolta ja apua saa nykyistä aiemmin.
  • Hyvinvointialueella työskentely on houkuttelevaa ja työntekijöistä pidetään huolta.
  • Nokialaiset pääsevät jatkossakin vaikuttamaan alueensa palveluihin.
  • Ennaltaehkäisy kunnissa turvataan edelleen, vaikka terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Kunnalisvaalit 2012  

Vaalibudjettini

Pyrin kampanjoimaan täysin omin avuin ja pienillä kuluilla. Olen silta mieltä, että pienilläkin menoilla voi saada näkyvyyttä.

 
Pyrin tavoittamaan ihmisiä henkilökohtaisesti, en niinkään hienoilla paperisilla kuvamainoksilla. Netissä on nykyisin työvälineitä, joita voimme hyödyntää ja minimoida turhat kulut. Samalla roskaava paperisaastekin vähenee.
 
Lehtimainoksiksi riittävät Nokian Vihreiden maksamat yhteismainokset. Yhteistyöllä autamme toisiamme.

 

Kulut:
Facebook mainonta 133,43€ 
       Kulut  yhteensä  133,43
Oma rahoitus yhteensä  133,43€ 

Kulut Päivämäärä Välisumma Maksu yhtenssä
Facebook 25.09.2012 15,63€ 19,22€
Facebook 1.10.2012 15,42€ 18,97€
Facebook  7.10.2012
16,70€
20,54 €
Facebook 13.10.2012 11,89 € 14,62 €
Facebook 19.10.2012 12,79€ 15,73€
Facebook 25.10.2012 13,80€ 16,97€
Facebook 28.10.2012 22,26€ 27,38€
Yhtenssä  
48,85 €
133,43 €

Oman rahoitukseni lisäksi Nokian Vihreät ry käyttää rahaa ehdokkaiden yhteiseen lehtimainontaan ja kampanjointiin. Yhtä ehdokasta kohden summa on n. 180e.

Eli yhtenssä 313.43€

 

Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kunnallisvaalit 2012 Gabriel Vergara